Vitajte na platforme BERMITS

logo
Printer Friendly, PDF & Email
Xarelto (rivaroxaban)

Xarelto (rivaroxaban)▼
Príručka pre predpisujúceho lekára

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete na konci tejto príručky alebo v priloženom SPC v časti 4.8.

MA-OTH-SK-0001