LNG-IUS-logo

Príručka pre zdravotníckych pracovníkov opisujúca riziko mimomaternicového tehotenstva a ako rozlíšiť jednotlivé Bayer intrauterinné inzerty s levonorgestrelom (LNG-IUS)

LNG-IUS-logo
Alt tag
Alt tag

Príručka pre zdravotníckych pracovníkov opisujúca riziko mimomaternicového tehotenstva a ako rozlíšiť jednotlivé Bayer intrauterinné inzerty s levonorgestrelom (LNG-IUS)

Účelom tejto príručky je poskytnúť ďalšie informácie o mimomaternicovom tehotenstve v súvislosti s použitím Bayer LNG-IUS. Ďalej sa v príručke vysvetľujú rozdiely medzi dvoma rôznymi LNG-IUS, aby sa znížilo riziko chýb v liečbe.

 

Obsah:

 

 1. Mimomaternicové tehotenstvo
  a. Miera výskytu
  b. Prejavy a príznaky
  c. Rizikové faktory
  d. Vplyv mimomaternicového tehotenstva na budúcu plodnosť
  e. Poradenstvo pre mimomaternicové tehotenstvo a antikoncepciu
 2. Rozdiely medzi Mirena® a Jaydess®
  a. Indikácie
  b. Lieková forma a rýchlosť uvoľňovania
  c. Vzhľad jednotlivých systémov
  d. Ultrazvukové a RTG zobrazenia

 

 

Pred zavedením Bayer LNG-IUS musí pacientka dostať Písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je súčasťou balenia lieku, aby si ju mohla prečítať.

MA-M_IUS_20-SK-0002