EYLEA sa používa na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (nVPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (nVPDM)

Víta vás sprievodca k lieku EYLEA

 

Váš lekár vám predpísal liek Eylea, pretože vám bola diagnostikovaná vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly, označovaná aj ako nVPDM.

 

 

Príručka pre pacienta nVPDM – audio

MA-M_AFL-SK-0067-2 (May 2024)