EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Víta vás sprievodca k lieku EYLEA

Váš lekár vám predpísal liek Eylea, pretože sa u vás diagnostikovala vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly, označovaná aj ako VPDM. V dôsledku tohto stavu je pre vás ťažšie jasne vidieť. Liečba, ku ktorej patrí Eylea, vám môže pomôcť zastaviť zhoršovanie zraku a môže zlepšovať niektoré vaše symptómy.

 

Váš sprievodca obsahuje aj audio CD, na ktorom sú zaznamenané všetky infor- mácie, ktoré sú uvedené v tejto brožúre.

 

Tohto sprievodcu, či už si ho prečítate alebo vypočujete z CD, sme pripravili s cieľom pomôcť vám zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré vám môžu napadnúť, aby ste mali zo svojej liečby čo najväčší úžitok.

 

Eylea VPDM Audio

MA-EYL-SK-0016 (JUL_2020)