EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Víta vás sprievodca k lieku EYLEA

Váš lekár vám predpísal liek Eylea, pretože vám bolo diagnostikované poškodenie zraku spôsobené choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV). V dôsledku tohto stavu je pre vás ťažšie jasne vidieť. Liečba, ku ktorej patrí Eylea, vám môže pomôcť zastaviť zhoršovanie zraku a môže zlepšovať niektoré vaše symptómy.

 

Váš sprievodca obsahuje aj audio CD, na ktorom sú zaznamenané všetky informácie, ktoré sú uvedené v tejto brožúre. 

 

Tohto sprievodcu, či už si ho prečítate alebo vypočujete z CD, sme pripravili

 

s cieľom pomôcť vám zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré vás môžu napadnúť, aby ste mali zo svojej liečby čo najväčší úžitok.

 

Eylea mCNV audio

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)