EYLEA sa používa na liečbu diabetického makulárneho edému (DME)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Víta vás sprievodca k lieku EYLEA

Váš lekár vám predpísal liek Eylea, pretože vám bol diagnostikovaný diabetický makulárny edém označovaný aj ako DME. V dôsledku tohto stavu je pre vás ťažšie jasne vidieť. Liečba, ku ktorej patrí Eylea, vám môže pomôcť zastaviť zhoršovanie zraku a môže zlepšovať niektoré vaše symptómy.

 

Váš sprievodca obsahuje aj audio CD, na ktorom sú zaznamenané všetky informácie uvedené v tejto brožúre.

 

Tohto sprievodcu, či už si ho prečítate alebo vypočujete z CD, sme pripravili s cieľom pomôcť vám zodpovedať všetky otázky, ktoré vám môžu napadnúť, aby ste mali zo svojej liečby čo najväčší úžitok.

 

Eylea DME audio

MA-EYL-SK-0018 (JUL_2020)