xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Príručka pre predpisujúceho lekára

Príručka pre predpisujúceho lekára obsahuje odporúčania pri používaní lieku Xarelto aby sa minimalizovalo riziko krvácania počas liečby Xareltom. Príručka pre predpisujúceho lekára nenahrádza Súhrn charakteristických vlastností lieku Xarelto.

 

MA-XAR-SK-0005