xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Prestavenie z liečby Xareltom na antagonistu vitamínu K (VKA)

Prestavenie z liečby Xareltom na antagonistu vitamínu K (VKA)

 

 

*Pre dávkovanie pozrite odporúčania pre požadovanú dennú dávku

 

Počas prestavovania liečby na iné antikoagulans je dôležité zabezpečiť dostatočnú antikoaguláciu a zároveň minimalizovať riziko krvácania.

 

Počas prestavovania na VKA, sa má Xarelto a VKA podávať súbežne pokiaľ nie je INR ≥ 2,0. Počas prvých dvoch dní obdobia prestavovania liečby sa má používať štandardné začiatočné dávkovanie VKA, po ktorom má nasledovať dávkovanie VKA, ktoré sa riadi testovaním INR.

 

Meranie INR hodnôt nie je vhodné na stanovenie antikoagulačnej aktivity Xarelta. Počas obdobia, keď pacienti užívajú Xarelto aj VKA, sa INR nemá stanovovať skôr ako 24 hodín po predchádzajúcej dávke Xarelta, avšak má sa stanovovať zároveň pred nasledujúcou dávkou Xarelta. Po vysadení Xarelta sa môže vykonať spoľahlivé stanovenie INR najskôr 24 hodín po poslednej dávke.

 

MA-XAR-SK-0005