xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Prestavenie z liečby antagonistami vitamínu K (VKA) na Xarelto

Prestavenie z liečby antagonistami vitamínu K (VKA) na Xarelto

 

⃰ Pre dávkovanie pozrite odporúčania pre požadovanú dennú dávku

 

U pacientov, ktorí užívajú lieky na prevenciu cievnej mozgovej príhody (CMP) a systémovej embolizácie sa má liečba VKA ukončiť a keď je INR ≤ 3,0 začať liečbu Xareltom.

 

U pacientov, ktorí sa liečia na akútnu DVT, PE a na prevenciu rekurencie DVT a PE sa má liečba VKA ukončiť a keď je INR ≤ 2,5 začať liečbu Xareltom.

 

Meranie INR hodnôt nie je vhodné na stanovenie antikoagulačnej aktivity Xarelta, a preto sa na tento účel nemá používať. Monoterapia Xareltom nevyžaduje pravidelné monitorovanie parametrov koagulácie.

 

MA-XAR-SK-0005