xarelto-logo

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

xarelto-logo
Alt tag
Alt tag

Xarelto (rivaroxaban)▼ Príručka pre predpisujúceho lekára

Pohotovostná kartička pacienta

Pohotovostná kartička pacienta sa musí poskytnúť každému pacientovi, ktorému sa predpíše Xarelto 2,5 mg, 10 mg, 15 mg alebo 20 mg ako súčasť balenia a majú sa mu vysvetliť dôsledky antikoagulačnej liečby. Zvlášť sa má s pacientom prediskutovať nutnosť dodržiavať liečbu a všímať si znaky krvácania a situácie, kedy má vyhľadať lekársku pomoc.

 

Pohotovostná kartička pacienta bude informovať lekárov a zubných lekárov o antikoagulačnej liečbe pacienta a bude obsahovať informácie o kontaktoch pri naliehavých stavoch. Pacient má byť poučený o nutnosti nosiť Pohotovostnú kartičku pacienta vždy so sebou a predložiť ju každému zdravotníckemu pracovníkovi

 

MA-XAR-SK-0005