LNG-IUS-logo

Príručka pre zdravotníckych pracovníkov opisujúca riziko mimomaternicového tehotenstva a ako rozlíšiť jednotlivé Bayer intrauterinné inzerty s levonorgestrelom (LNG-IUS)

LNG-IUS-logo
Alt tag
Alt tag

Príručka pre zdravotníckych pracovníkov opisujúca riziko mimomaternicového tehotenstva a ako rozlíšiť jednotlivé Bayer intrauterinné inzerty s levonorgestrelom (LNG-IUS)

2. Rozdiely medzi Mirena® a Jaydess®

a. Indikácia a doba účinnosti

 

  • Mirena® je schválená v indikáciách: antikoncepcia, idiopatická menorágia a ochrana endometria pred hyperpláziou počas hormonálnej substitučnej liečby estrogénmi. Mirena® je účinná 5 rokov.
  • Jaydess®▼ je kontraceptívum, ktoré má schválenú indikáciu antikoncepcia. Účinkuje až 3 roky.

 

 

b. Lieková forma a rýchlosť uvoľňovania

 

  • Oba IUS sú inzerty v tvare písmen T, ktoré sa zavádzajú do dutiny maternice a zabezpečujú kontinuálne uvoľňovanie levonorgestrelu.
  • Technika zavádzania oboch IUS je identická.
  • Odhadované priemerné rýchlosti uvoľňovania LNG in vivo pre oba IUS sú zhrnuté v Tabuľke 2 nižšie:

 

Tabuľka 2: Odhadované rýchlosti uvoľňovania LNG in vivo (µg/deň) pre oba LNG-IUS

 

 

Mirena

Jaydess

Začiatočná rýchlosť uvoľňovania *

20

14

2 mesiace po zavedení

n/c

10

1 rok po zavedení

18

6

Na konci uvedenej doby používania**

10

5

 


* Pre Jaydess určenú v 25. deň po vložení, pre Mirenu určenú krátko po vložení
** Pre Jaydess 3 roky, pre Mirenu 5 rokov
n/c nevypočítané

 

 

c. Vzhľad jednotlivých systémov

 

  • Jaydess má na hornom konci vertikálnej časti telieska strieborný krúžok na identifikáciu pomocou ultrazvuku. Rozmer telieska ako aj priemer zavádzacej trubice je v porovnaní s Mirenou menší (pre rozmery pozri Obrázok 1 a Tabuľku 3)
  • Mirena nemá strieborný krúžok a rozmer telieska ako aj priemer zavádzacej trubice je v porovnaní s Jaydess väčší.

 

 

d. Ultrazvukové a RTG zobrazenia

 

  • Teliesko Mireny a Jaydess v tvare písmena T obsahuje síran bárnatý, ktorý ho robí viditeľným pri RTG vyšetrení
  • Jaydess je možné odlíšiť od Mireny strieborným krúžkom, ktorý je viditeľný pri ultrazvuku.

 

Obrázok 2: Jaydess - priečna rovina (trojrozmerné zobrazenie) Zdroj: Andrew Kaunitz, MD, Christine Bubier R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS und Gwyn Grabner, RDMS

Obrázok 2: Jaydess - priečna rovina (trojrozmerné zobrazenie)
Zdroj: Andrew Kaunitz, MD, Christine Bubier R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS und Gwyn Grabner, RDMS

 

Obrázok 3: Jaydess - sagitálna rovina (2D zobrazenie) Zdroj: Andrew Kaunitz, MD, Christine Bubier R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS und Gwyn Grabner, RDMS

Obrázok 3: Jaydess - sagitálna rovina (2D zobrazenie)
Zdroj: Andrew Kaunitz, MD, Christine Bubier R.T.(R). RDMS, Grace Horton, RDMS und Gwyn Grabner, RDMS

 

 

  • Mirena nemá strieborný krúžok

 

Obrázok 4: Mirena – priečna rovina (2D zobrazenie) Zdroj: Dr. Armin Soder, Ettlingen, Germany

Obrázok 4: Mirena – priečna rovina (2D zobrazenie)
Zdroj: Dr. Armin Soder, Ettlingen, Germany

 

Obrázok 5: Mirena – sagitálna rovina (2D zobrazenie) Zdroj: Dr. Armin Soder, Ettlingen, Germany

Obrázok 5: Mirena – sagitálna rovina (2D zobrazenie)
Zdroj: Dr. Armin Soder, Ettlingen, Germany

 

 

Súhrn

 

Mirenu je možné odlíšiť od Jaydess neprítomnosťou strieborného krúžku. Mirena sa môže používať až po dobu 5 rokov v indikáciách antikoncepcia, idiopatická menorágia a ochrana endometria pred hyperpláziou počas hormonálnej substitučnej liečby estrogénmi.

 

Jaydess sa dá odlíšiť od Mireny prítomnosťou strieborného krúžku viditeľného na ultrazvuku. Jaydess sa môže používať v indikácii antikoncepcia až 3 roky.

 

Teliesko v tvare písmena T oboch IUS obsahuje síran bárnatý, ktorý ho robí viditeľným pri röntgenovom vyšetrení.

 

Tabuľka 3: Prehľad rozdielov medzi Bayer LNG-IUS

 

 

Mirena

Jaydess

Celkový obsah LNG [mg]

52

13.5

Maximálna doba používania [roky]

5

3

Rozmery telieska v tvare T [mm]

32 x 32

28 x 30

Priemer zavádzacej trubice [mm]

4.40

3.80

Strieborný krúžok pre lepšiu viditeľnosť na USG

nie

áno

 

 

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v priloženom SPC v časti 4.8.

 

i Mirena, Jaydess SPC

ii Van Den Eeden SK, Shan J, Bruce C, Glasser M. Ectopic pregnancy rate and treatment utilization in a  large managed care organization. Obstet Gynecol. 2005 May;105(5 Pt 1):1052-7

iii Trabert B, Holt VL, Yu O, et al. Population-based ectopic pregnancy trends, 1993-2007. Am J Prev Med. 2011 May;40(5):556-60.

iv Trabert B et al: Erratum on Trabert B et al, Population-based ectopic pregnancy trends, 1993-2007. Am J Prev Med 2012;42(1):107–108

v Torpy JM, Burke AE, Golub RM. JAMA patient page. Ectopic pregnancy. JAMA 2012;308:829.

vi NHS Choices, Symptoms of Ectopic Pregnancy, 2019. Available at https://www.nhs.uk/conditions/ectopic-pregnancy/symptoms/ (accessed 15 July 2019)

vii Elson CJ, Salim R, Potdar N, Chetty M, Ross JA, Kirk EJ on behalf of the Royal College ofObstetricians and Gynaecologists. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. BJOG 2016;.123:e15–e55

viii Bouyer J, Coste J, Shojaei T et al. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population based study in France. Am J Epidemiol 2003;157:185–194.

 

MA-M_IUS_20-SK-0002