EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Kedy mám prísť na ďalšie stretnutie?

Ďalšie stretnutie, keď vám bude podaná Eylea, si s vami dohodne váš lekár.

 

Váš lekár alebo zdravotná sestra sú tie správne osoby, s ktorými môžete hovoriť o svojom liečebnom harmonograme.

 

Predtým ako ukončíte svoju liečbu, prekonzultujte to so svojim lekárom.

 

Keď dostanete termín nového stretnutia, nezabudnite si ho zaznamenať do kalendára na zadnej strane tejto brožúry ako pripomienku.

MA-EYL-SK-0016 (JUL_2020)