EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Čo spôsobuje vlhkú formu VPDM?

Ako názov napovedá, vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly vzniká predovšetkým dôsledkom starnutia.

 

Je veľa faktorov, ako napr. vek, rodinná anamnéza a genetika, vysoký krvný tlak a cholesterol, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku vlhkej formy VPDM.

 

Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť vaše riziko vzniku vlhkej formy VPDM alebo viesť k jej zhoršeniu, sú faktory vyplývajúce z vášho životného štý- lu, ako napríklad fajčenie alebo nadváha. Keď prestanete fajčiť, výrazne tým znížite riziko poškodenia svojich očí, a zároveň značne zlepšíte svoj celkový zdravotný stav. Ak máte nadváhu, zníženie hmotnosti a zdravé stravovanie môžu pomôcť ochrániť váš zrak. Váš praktický lekár vám môže pomôcť prestať s fajčením a znížiť hmotnosť.

 

Najlepším spôsobom ako môžete chrániť svoj zrak je dodržiavať pokyny svojho očného lekára a zúčastniť sa na všetkých plánovaných stretnutiach.

MA-EYL-SK-0016 (JUL_2020)