EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Čo je vlhká forma VPDM?

U ľudí s vlhkou formou VPDM dochádza k tvorbe abnormálnych krvných ciev v oku. Tieto nové cievy sú krehké, preto cez ne presakuje tekutina dovnútra oka. Makula (žltá škvrna) je časť sietnice zodpovedná za centrálne videnie a rozpoznávanie jemných detailov. V prítomnosti tekutiny makula opuchne a centrálne videnie nie je ostré. Po čase môže opuch viesť ku vzniku jaziev, ktoré sietnicu nezvratne poškodzujú. Rovnako ako v prípade škrabancov na fotografii, v dôsledku týchto jaziev vidíte horšie, než by ste mali.

Eylea Patient

MA-EYL-SK-0016 (JUL_2020)