EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Čo je EYLEA?

Eylea patrí k skupine liekov, ktorá je známa aj ako anti-VEGF. Je to skratka pre látky pôsobiace proti vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru, čo vlastne opisuje spôsob, akým Eylea chráni váš zrak. Eylea blokuje konkrétnu bielkovinu, ktorá vedie k tvorbe presakujúcich krvných ciev. To pomáha redukovať tekutinu, ktorá presakuje do oka.

 

Liek Eylea je roztok, ktorý sa pichá injekciou do oka. Hoci sú obavy z injekcie pochopiteľné, väčšina ľudí, ktorí podstúpili liečbu Eyleou, uviedli, že injekcia je bezbolestná a v skutočnosti to nebolo také zlé, ako očakávali.

MA-EYL-SK-0016 (JUL_2020)