EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu vlhkej vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Ako sa vlhká forma VPDM lieči?

Pre vlhkú formu VPDM je k dispozícii niekoľko možností liečby s odlišným mechanizmom účinku. Niektoré z týchto druhov liečby zabraňujú vytváraniu nových, slabých ciev. Iným spôsobom liečenia je fotodynamická liečba, pri ktorej sa zužujú a utesňujú slabé cievy, ktoré sa už vytvorili.

 

Neexistujú dvaja rovnakí ľudia, a preto ani jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Váš lekár vám vyberie liečbu, ktorá sa najlepšie hodí pre vaše individuálne potreby.

MA-EYL-SK-0016 (JUL_2020)