EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Život s mCNV

Diagnostikovanie mCNV a problémy so zrakom môžu byť pre vás veľmi náročné. Je prirodzené mať obavy a pociťovať neistotu z budúcnosti, ale táto diagnóza neznamená, že už nemôžete žiť plnohodnotný život. Naďalej sa môžete tešiť zo svojej rodiny, priateľov a záľub, len s malými zmenami.

 

Zopár užitočných rád:

 

  • Povedzte svojim priateľom a rodine, že máte mCNV a aké to má následky pre váš
  • Používajte jasnejšie
  • Zorganizujte si svoje prostredie tak, aby mali všetky veci svoje
  • Používajte baterku a lupu, keď je to potrebné.
  • Čítajte knihy a noviny s veľkými písmenami a vyskúšajte audio

 

Podpora pre ľudí s mCNV

 

Bez ohľadu na to, kde žijete a ako veľmi vás mCNV obmedzuje, je dôležité, aby ste mali na pamäti, že nie ste sám/sama. Môže byť pre vás náročné porozumieť svojej diagnóze alebo sa s ňou zmieriť. Keď sa porozprávate s odborníkmi, môžete získať odpovede na svoje otázky. Na druhej strane, ľudia, ktorí sú alebo boli v podobnej situácii ako vy, vám môžu pomôcť vyrovnať sa so svojou diagnózou.

 

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára.

 

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)