EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Pre koho je EYLEA určená?

Eylea je určená pre ľudí, u ktorých sa diagnostikovalo ochorenie mCNV.

 

Pred začiatkom liečby s Eyleou určite informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru:

 

  • O prípadnej infekcii v oku alebo v jeho okolí
  • Ak máte momentálne oko začervenané alebo ak vás bolí
  • Ak si myslíte, že ste alergický/á na jód, akékoľvek látky tlmiace bolesť alebo na ktorúkoľvek zložku lieku Eylea
  • Ak ste v minulosti mali akékoľvek problémy s injekciami do oka
  • Ak máte glaukóm alebo ak ste predtým mali vysoký očný tlak
  • Ak vo svojom zornom poli vidíte alebo ste videli záblesky svetla alebo „tmavé škvrny“
  • Ak užívate akékoľvek lieky, či už na predpis alebo bez predpisu
  • Ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak dojčíte. S používaním Eyley u tehotných žien nie sú žiadne skúsenosti. Eylea sa nemá podávať počas tehotenstva. Pred začiatkom liečby Eyleou to prediskutujte so svojim lekárom. Ženy, ktoré môžu otehotnieť, majú počas liečby a najmenej tri mesiace po poslednej injekcii Eyleou používať účinnú
  • Ak ste v priebehu predchádzajúcich štyroch týždňov podstúpili chirurgický zákrok na oku, alebo ak je zákrok plánovaný v priebehu štyroch týždňov po liečbe s

 

 

Ako sa môžem pripraviť na podanie lieku EYLEA?

 

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste niekoľko dní pred podaním Eyley používali očné kvapky. Po injekcii môžete mať rozmazané videnie, preto nemôžete na ceste späť domov viesť vozidlo. Požiadajte priateľa alebo príbuzného, aby vás priviezol, prípadne si zabezpečte iný spôsob dopravy. V deň podania Eyley nepoužívajte make-up.

 

 

Čo môžem očakávať pri podaní lieku EYLEA?

 

Váš lekár alebo zdravotná sestra vás pripravia na podanie lieku Eylea. Títo ľudia sú odborne vyškolení profesionáli, ktorí majú skúsenosti s liečbou mCNV. Sú si vedomí toho, že tento liečebný postup môže vzbudzovať obavy a budú venovať osobitnú starostlivosť tomu, aby ste sa uvoľnili a cítili sa pohodlne.

 

Nakvapkajú vám do oka očné kvapky, ktoré lokálne tlmia bolesť a použijú roztok, aby vypláchli vaše oko a očistili kožu v jeho okolí. Tvár vám prekryjú špeciálnym rúškom a oko budú udržiavať otvorené. Lieky na lokálne tlmenie bolesti rozmažú vaše videnie a preto nebudete vidieť ihlu.

 

Skúsený lekár vám pichne injekciu do bielej časti oka. Väčšina ľudí uvádza, že injekcia je bezbolestná a niektorí hovoria, že pociťujú mierny tlak. Celá procedúra môže byť pre vás mierne nepríjemná, ale trvá len niekoľko minút.

 

 

Čo ak mám obavy alebo otázky týkajúce sa lieku EYLEA?

 

Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky, je najlepšie porozprávať sa so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou. Sú veľmi skúsení a poznajú váš stav, môžu teda odpovedať na vaše otázky.

 

Nebojte sa pýtať, ani vyjadrovať svoje obavy. Váš lekár alebo zdravotná sestra vám odpovedia na otázky a poskytnú oporu.

 

 

Čo môžem očakávať po podaní lieku EYLEA?

 

Po injekcii urobí lekár určité očné testy. Môžu zahŕňať fúknutie vzduchu, ktorým sa odmeria tlak vo vnútri vášho oka. Po injekcii môžete vidieť rozmazane, neplánujte teda riadenie vozidla, až kým sa vaše videnie neupraví na normálnu úroveň.

 

Počas niekoľkých nasledujúcich dní môže byť oko podliate krvou alebo môžete vidieť pohyblivé škvrny. Do niekoľkých dní by mali oba tieto javy vymiznúť, a ak nie alebo ak sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára.

 

Po injekcii niektorí ľudia môžu pociťovať miernu bolesť alebo mať nepríjemný pocit v oku. Ak pretrváva alebo ak sa zhoršuje, kontaktujte svojho lekára.

 

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)