EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Kedy mám prísť na ďalšie stretnutie?

Ďalšie stretnutie, keď vám bude podaná Eylea si s vami dohodne váš lekár. 

 

Váš lekár alebo zdravotná sestra sú tie správne osoby, s ktorými mô- žete hovoriť o svojom liečebnom harmonograme.

 

Predtým ako ukončíte svoju liečbu, prekonzultujte to so svojim lekárom.

 

Keď dostanete termín nového stretnutia, nezabudnite si ho zaznamenať do kalendára na zadnej strane tejto brožúry ako pripomienku.

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)