EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Čo spôsobuje mCNV?

mCNV je spôsobená ťažkou myopiou (ťažkou krátkozrakosťou).

 

Stav oka, genetická predispozícia a životný štýl sú faktory, ktoré môžu viesť k zvýšeniu rizika mCNV.

 

Najlepší spôsob, ako môžete chrániť svoj zrak, je dodržiavať pokyny očného lekára a zúčastniť sa na všetkých plánovaných kontrolách.

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)