EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Čo je mCNV?

Choroidálna neovaskularizácia pri myopii (mCNV) je ochorenie, ktoré sa vyskytuje u ľudí s ťažkou myopiou (krátkozrakosťou)

 

U pacientov s ťažkou krátkozrakosťou dochádza k zväčšeniu alebo predĺženiu očnej gule. To môže viesť k napnutiu a stenčeniu sietnice.

 

Sietnica je miesto, kde sa premietajú všetky obrazy ktoré vidíte, podobne ako na filme vo fotoaparáte. Stenčenie sietnice môže vyvolať rast nových krvných ciev z cievovky. Cievovka je vrstva oka, ktorá sa nachádza pod sietnicou a zaisťuje prívod krvi do oka. Tieto nové krvné cievy môžu spôsobiť presakovanie krvi a tekutiny do oka, čo má za následok rozmazané alebo skreslené centrálne videnie.

co je mcnv

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)