EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Čo je EYLEA?

Eylea patrí k skupine liekov, ktorá je známa aj ako anti-VEGF. Je to skratka pre látky pôsobiace proti vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru, čo vlastne opisuje spôsob, akým Eylea chráni váš zrak.

 

Eylea blokuje konkrétnu bielkovinu, ktorá zvyšuje presakovanie tekutín z krvných ciev. To pomáha obmedziť opuch v sietnici a chrániť váš zrak.

 

Eylea je roztok, ktorý sa pichá injekciou do oka. Hoci sú obavy  z injekcie pochopiteľné, väčšina ľudí, ktorí podstúpili liečbu Eyleou, uviedli, že injekcia je bezbolestná a v skutočnosti to nebolo také zlé, ako očakávali.

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)