EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu poškodenia zraku spôsobeného choroidálnou neovaskularizáciou pri myopii (mCNV)

Ako sa lieči mCNV?

Na liečbu mCNV je k dispozícii niekoľko možností s odlišným mechanizmom účinku. Vo všeobecnosti pôsobia tak, že zužujú a spevňujú steny presakujúcich krvných ciev. Tieto druhy liečby môžu zahŕňať injekcie, laser alebo chirurgický zákrok.

 

Neexistujú dvaja rovnakí ľudia, a preto ani jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Váš lekár vám vyberie liečbu, ktorá sa najlepšie hodí pre vaše individuálne potreby.

MA-EYL-SK-0017 (JUL_2020)