Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Alt tag
Alt tag

Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

POSTUP PODANIA INJEKCIE

Postup podania antibiotík vykonajte v súlade s miestnymi lekárskymi štandardmi a platnými postupmi.

1. Podajte lokálne anestetikum. (obr. 1)

Eylea HCP

2. Nakvapkajte dezinfekčný prostriedok (napríklad 5 % roztok jódovaného povidónu alebo jeho ekvivalent) na očné viečka, okrajeočného viečka a do spojovkového vaku. Mydriáza pred injekčným podaním nie je nevyhnutná.

Eylea HCP

3. Aplikujte dezinfekčný roztok (napríklad 10 % roztok jódovaného povidónu alebo jeho ekvivalent) na pokožku okolo oka, očných viečok a mihalnice, pričom sa vyhnite nadmernému tlaku na oči.

Eylea HCP

4. Zakryte okolie oka sterilným rúškom a nasaďte sterilné spekulum očného viečka.

Eylea HCP

5. Povedzte pacientovi, aby sa pozeral smerom od miesta podania injekcie. Zabezpečte správnu polohu oka. V mieste 3,5 až 4,0 mm za limbom označte miesto podania injekcie.

Eylea HCP

6. Injekčnú ihlu zaveďte do sklov- ca, vyhnite sa horizontálnemu me- ridiánu a smerujte do stredu očnej gule. Potom pomaly aplikujte objem dinjekcie 0,05 ml, pri opakovaných injekciách sa má použiť iné miesto vpichu na sklére.

Eylea HCP

Ďalšie informácie o postupe podania intravitreálnej injekcie nájdete tu:

 

  • Guidelines for Intravitreal Injections Procedure The Royal College of Ophthalmologists. K dispo- zícii na adrese: www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2015/01/2009-SCI-012_Guideli-nes_for_Intravitreal_Injections_Procedure_1.pdf. Sprístupnené 14. júla 2016.
  • Age-Related Macular Degeneration: Guidelines for Management, September K dispozícii na adrese: www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2013-SCI-318-RCOphth-AMD- Guidelines-Sept-2013-FINAL-2.pdf. Sprístupnené 14. júla 2016.
  • Jaissle GB et al. Recommendation for the implementation of intravitreal injections--statement of the German Retina Society, the German Society of Ophthalmology (DOG) and the German Professional Association of Ophthalmologists (BVA). Klin Monbl Augenheilkd. 2005 May;222(5):390-5. Article in German
  • Société Fançaise d’Ophtalmologie. Guidelines for intravitreal injections. Korobelnik JF et al. Recom- mendations - Guidelines for intravitreal injections. Journal français d’ophtalmologie (2009) 32, e1—e2.
  • Video postupu podania intravitreálnej injekcie

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)