Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

Alt tag
Alt tag

Odporúčania týkajúce sa liečby liekom Eylea

NEŽIADUCE ÚČINKY

Pre úplný zoznam nežiaducich účinkov pozrite časť 4.8. Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC)

 

  • Endoftalmitída 
    Pacienti môžu mať nepríjemné pocity v oku alebo bolesť oka, zhoršenie začervenania oka, fotofóbiu alebo precitlivenosť na svetlo, opuch a zmeny videnia, ako napríklad náhle zhoršenie videnia alebo rozmazané videnie.
  • Prechodne zvýšený vnútroočný tlak
    Pacienti môžu vidieť žiaru okolo svetiel, môžu mať začervenané oko, nevoľnosť, vracanie a zmeny zraku.
  • Katarakta (traumatická, nukleárna, subkapsulárna, kortikálna) alebo lentikulárne opacity Pacienti môžu vidieť menej jasné línie a tvary, môžu pozorovať tiene a menej jasné farby než predtým a môžu mať zmeny
  • Trhlina alebo odlúpenie pigmentového epitelu sietnice
    Pacienti môžu vidieť náhle záblesky svetla alebo sa u nich môžu náhle objaviť zákaly sklovca alebo sa môže zvýšiť ich počet. Môžu sa vyskytnúť výpadky časti zorného poľa a zmeny videnia.

MA-EYL-SK-0013 (JUL_2020)