EYLEA sa používa na liečbu diabetického makulárneho edému (DME)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Život s DME

Diagnostikovanie DME a problémy so zrakom môžu byť pre vás veľmi náročné. Je prirodzené mať obavy a pociťovať neistotu z budúcnosti, ale táto diagnóza neznamená, že už nemôžete žiť plnohodnotný život. Naďalej sa môžete tešiť zo svojej rodiny, priateľov a záľub, len s malými zmenami.

 

Zopár užitočných rád:

 

  • Povedzte svojim priateľom a rodine, že máte DME a aké to má následky pre váš
  • Používajte jasnejšie
  • Zorganizujte si svoje prostredie tak, aby mali všetky veci svoje
  • Používajte baterku a lupu, keď je to potrebné.
  • Čítajte knihy a noviny s veľkými písmenami a vyskúšajte audio

 

 

Podpora ľudí s DME

 

Bez ohľadu na to, kde žijete a ako veľmi vás DME obmedzuje, je dôležité, aby ste mali na pamäti, že nie ste sám/sama. Môže byť pre vás náročné porozumieť svojej diagnóze alebo sa s ňou zmieriť. Keď sa porozprávate s odborníkmi, môžete získať odpovede na svoje otázky. Na druhej strane, ľudia, ktorí sú alebo boli v podobnej situácii ako vy, vám môžu pomôcť vyrovnať sa so svojou diagnózou.

 

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára.

MA-EYL-SK-0018 (JUL_2020)