EYLEA sa používa na liečbu diabetického makulárneho edému (DME)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Čo spôsobuje DME?

DME vzniká v dôsledku dlhodobo vysokej hladiny cukru v krvi, čo je stav známy ako hyperglykémia. Hyperglykémiu obvykle spôsobuje diabetes, ktorý buď nebol včas diagnostikovaný, alebo nie je dôsledne kontrolovaný.

 

Ďalšími faktormi, ktoré môžu DME zhoršiť, sú faktory vyplývajúce z vášho životného štýlu, napríklad fajčenie alebo nadváha. Keď prestanete fajčiť, výrazne tým znížite riziko poškodenia svojich očí a zároveň značne zlepšíte svoj celkový zdravotný stav. Ak máte nadváhu, zníženie hmotnosti a zdravé stravovanie môžu pomôcť ochrániť váš zrak. Váš praktický lekár vám môže pomôcť prestať s fajčením a znížiť hmotnosť.

 

Najlepším spôsobom ako môžete chrániť svoj zrak, je dodržiavať pokyny očného lekára a zúčastniť sa na všetkých plánovaných stretnutiach.

MA-EYL-SK-0018 (JUL_2020)