EYLEA sa používa na liečbu diabetického makulárneho edému (DME)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Čo je DME?

V zadnej časti oka sa nachádza sieť krvných ciev, ktorých stena tvorí bariéru pre látky, ktoré prestupujú medzi krvou a sietnicou. Sietnica je miesto vo vnútri oka, kde sa zaznamenávajú všetky obrazy, ktoré vidíte – podobne ako film vo fotoaparáte.

 

Ľudia s DME majú túto bariéru poškodenú, v dôsledku čoho môže presakovať tekutina z ciev do sietnice. Toto presakovanie spôsobuje jej opuch. Makula je časť sietnice zodpovedná za centrálne videnie a rozpoznávanie jemných detailov. V dôsledku prítomnosti tekutiny makula opuchne a centrálne videnie nie je ostré. Po čase môže opuch viesť ku vzniku jaziev, ktoré sietnicu nezvratne poškodzujú. Rovnako ako v prípade škrabancov na fotografii, v dôsledku týchto jaziev vidíte horšie, než by ste mali.

DME

MA-EYL-SK-0018 (JUL_2020)