EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Čo spôsobuje CRVO?

K oklúzii centrálnej sietnicovej žily môže dôjsť v akomkoľvek veku, ale bežnejšia je u ľudí vo veku nad 65 rokov. U mnohých ľudí s CRVO sa nedá určiť konkrétna príčina vzniku ochorenia, ale často je následkom iných ochorení, ako sú glaukóm, hypertenzia (vysoký krvný tlak) alebo diabetes.

 

Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť vaše riziko vzniku CRVO alebo viesť k zhoršeniu CRVO, sú faktory vyplývajúce z vášho životného štýlu, ako napríklad fajčenie alebo nadváha. Keď prestanete fajčiť, výrazne tým znížite riziko poškodenia svojich očí a zároveň značne zlepšíte svoj celkový zdravotný stav. Ak máte nadváhu, zníženie hmotnosti a zdravé stravovanie
môžu pomôcť ochrániť váš zrak. Váš praktický lekár vám môže pomôcť prestať s fajčením a znížiť hmotnosť.

 

Najlepším spôsobom ako môžete chrániť svoj zrak je dodržiavať pokyny svojho očného lekára a zúčastniť sa na všetkých plánovaných stretnutiach.

MA-EYL-SK-0019(JUL_2020)