EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Čo je EYLEA?

Eylea patrí k skupine liekov, ktorá je známa aj ako anti-VEGF. Je to skratka pre látky pôsobiace proti vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru, čo vlastne opisuje spôsob, akým Eylea chráni váš zrak. Eylea blokuje konkrétnu bielkovinu, ktorá zvyšuje presakovanie tekutín z krvných ciev. To pomáha obmedziť opuch v sietnici a chrániť váš zrak.

 

Eylea je roztok, ktorý sa pichá injekciou do oka. Hoci sú obavy z injekcie pochopiteľné, väčšina ľudí, ktorí podstúpili liečbu Eyleou, uviedli, že injekcia je bezbolestná a v skutočnosti to nebolo také zlé, ako očakávali.

MA-EYL-SK-0019(JUL_2020)