EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Čo je CRVO?

Oklúzia centrálnej sietnicovej žily je stav, ktorý poškodzuje váš zrak tým, že blokuje tok krvi do a zo sietnice v zadnej časti oka. Sietnica je miesto vo vnútri oka, kde sa zaznamenávajú všetky obrazy, ktoré vidíte – podobne ako film vo fotoaparáte.

 

Blokáda bráni krvi v prúdení do a zo sietnice, čo môže poškodiť váš zrak a eventuálne tiež viesť k slepote a bolesti očí.

Eylea Patient

MA-EYL-SK-0019(JUL_2020)