EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie centrálnej sietnicovej žily “Central Retinal Vein Occlusion” (CRVO)

Ako sa CRVO lieči?

Pre CRVO je k dispozícii niekoľko možností liečby s odlišným mechanizmom účinku. Niektoré z týchto druhov liečby pôsobia tak, že zužujú a spevňujú steny oslabených krvných ciev, aby tak zabránili ich blokovaniu. Iné druhy liečby sa sústreďujú na zmenšovanie opuchu a zvládanie bolesti.

 

Neexistujú dvaja rovnakí ľudia, a preto ani jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Váš lekár vám vyberie liečbu, ktorá sa najlepšie hodí pre vaše individuálne potreby.

MA-EYL-SK-0019(JUL_2020)