EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Čo spôsobuje BRVO?

U mnohých ľudí s BRVO sa nedá určiť konkrétna príčina vzniku ochorenia, ale často je následkom iných ochorení, ako sú ateroskleróza (kôrnatenie tepien), glaukóm, hypertenzia alebo diabetes.

 

Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť vaše riziko vzniku BRVO alebo viesť k zhoršeniu BRVO, sú faktory vyplývajúce z vášho životného štýlu, ako napríklad fajčenie, nedostatočný pohyb alebo nadváha. Keď prestanete fajčiť, značne tým znížite riziko poškodenia svojich očí, a zároveň značne zlepšíte svoj celkový zdravotný stav. Ak máte nadváhu, zníženie hmotnosti a zdravé stravovanie môžu pomôcť ochrániť váš zrak. Váš praktický lekár vám môže pomôcť prestať s fajčením a znížiť hmotnosť. Najlepším spôsobom ako môžete chrániť svoj zrak je dodržiavať pokyny svojho očného lekára a zúčastniť sa na všetkých plánovaných stretnutiach.

MA-EYL-SK-0020 (JUL_2020)