EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Čo je BRVO?

V zadnej časti oka sa nachádza sieť krvných ciev, ktorých stena tvorí bariéru pre látky, ktoré prestupujú medzi krvou a sietnicou. Sietnica je miesto vo vnútri oka, kde zaznamenávate všetky obrazy, ktoré vidíte – podobne ako film vo fotoaparáte.

 

Ľudia s BRVO majú zablokovanú jednu alebo viac vetiev krvných ciev, ktoré odvádzajú krv zo sietnice. V dosledku toho môže presakovať tekutina z ciev do sietnice, čo spôsobuje jej opuch. Makula (žltá škvrna) je časť sietnice zodpovedná za centrálne videnie a rozpoznávanie jemných detailov. V prítomnosti tekutiny makula opuchne a centrálne videnie nie je ostré. Po čase môže opuch viesť ku vzniku jaziev, ktoré sietnicu nezvratne poškodzujú. Rovnako ako v prípade škrabancov na fotografii, v dôsledku týchto jaziev vidite horšie, než by ste mali.

Čo je BRVO?

MA-EYL-SK-0020 (JUL_2020)