EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Alt tag
Alt tag

EYLEA sa používa na liečbu makulárneho edému v dôsledku oklúzie vetvy sietnicovej žily “Branch Retinal Vein Occlusion” (BRVO)

Ako sa BRVO lieči?

Pre BRVO je k dispozícii niekoľko možností liečby s odlišným mechanizmom účinku. Tieto druhy liečby obvykle pôsobia tak, že zužujú a uzatvárajú steny presakujúcich krvných ciev a môžu zahŕňať injekcie a laser. Neexistujú dvaja rovnakí ľudia, a preto ani jediné riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. Váš lekár vám vyberie liečbu, ktorá sa najlepšie hodí pre vaše individuálne potreby.

MA-EYL-SK-0020 (JUL_2020)